Wioletta Gajowa

Tel: +48 501 372 881
E-mail: wgajowa@gabine-ty.pl

Praktyka prywatna w ośrodku Gabine-Ty Psychoterapii i Diagnozy w Warszawie.
Obecnie z prowadzę konsultacje psychologiczne i psychoterapię również w formie online.

 

[unex_ce_button id="content_9qq89y9xf,column_content_87xx2jrzq" button_text_color="#000000" button_font="bold" button_font_size="15px" button_width="full_width" button_alignment="left" button_text_spacing="0px" button_bg_color="#c5ab78" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="0px" button_border_color="#000000" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="0px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="wgajowa@gabine-ty.pl" button_link_type="email" button_link_target="_blank" has_container="" in_column="1"]Skontaktuj się[/ce_button]

Psychoterapeutka

 • Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka psychoanalityczna.
 • Pracuję z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz parami, zarówno krótko, jak i długoterminowo.
 • Specjalizuję się w następujących obszarach: 
  • trauma w w życiu wczesnodziecięcym i w życiu dorosłym,
  • doświadczenie straty
  • depresja
  • nerwice
  • zaburzenia osobowości
  • zaburzenia odżywiania
  • problemy natury lękowej
  • przewlekłe problemy zdrowotne natury psychosomatycznej
  • problemy w relacjach rodzinnych i małżeńskich
  • trauma związana z doświadczeniem udaru (pacjenci i ich rodziny)
 • W pracy terapeutycznej opieram się na podejściu psychodynamicznym i analitycznym.
 • Integruję holistyczne podejście do człowieka, które opiera się na jedności umysłu i ciała.
 • Certyfikat psychoterapeuty uzyskałam w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej.
 • Jestem absolwentką studiów psychologicznych ze specjalizacją psychologii klinicznej i osobowości.
 • Od 20 lat pracuję jako psycholog i psychoterapeuta werbalny jak i ruchowy prowadząc terapię indywidualną i grupową.
 • Mam za sobą liczne szkolenia, m in.
  • psychoterapia psychoanalityczna indywidualna (Studium Psychoterapii Analitycznej)
  • psychoterapia analityczna grupowa (Instytu Analizy Grupowej „Rasztów”)
  • psychoterapia Gestalt (Instytut Gestalt w Krakowie)
  • psychoterapia tańcem i ruchem (Instytut DMT)
  • trauma, zaniedbanie, straty okołoporodowe (NEST - New Experience for Survivors of Trauma)
 • Pracowałam m.in. w Oddziale Leczenia Zaburzeń Afektywnych II Kliniki Psychiatrycznej AM w Warszawie, w Oddziale Psychiatrycznym I Kliniki Psychiatrycznej AM oraz w Samodzielnej Pracowni Farmakoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, a także w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie.
 • Jestem współzałożcielem, współtwórcą programu szkoleniowego i wykładowcą w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem (2004-2013).
 • Obecnie prowadzę praktykę kliniczną w Ośrodku GabineTY, pracując pod superwizją u licencjonowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.
 • Jestem superwizorem w stylu analitycznym.
 • Pracuję z psychoterapeutami, którzy pracują z osobami dorosłymi i młodzieżą. 
 • Prowadzę regularną grupę superwizyjną dla 3-5 osób.
 • Szkolę się w Instytutcie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal

Skontaktuj się ze mną

Jestem członkiem następujących organizacji: