Wioletta Gajowa

Tel: +48 501 372 881
E-mail: wgajowa@gabine-ty.pl

Praktyka prywatna w ośrodku Gabine-Ty Psychoterapii i Diagnozy w Warszawie.
Obecnie z powodu koronawirusa prowadzę konsultacje psychologiczne i psychoterapię online.

 

[unex_ce_button id="content_9qq89y9xf,column_content_87xx2jrzq" button_text_color="#000000" button_font="bold" button_font_size="15px" button_width="full_width" button_alignment="left" button_text_spacing="0px" button_bg_color="#c5ab78" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="0px" button_border_color="#000000" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="0px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="wgajowa@gabine-ty.pl" button_link_type="email" button_link_target="_blank" has_container="" in_column="1"]Skontaktuj się[/ce_button]

Psychoterapeuta

 • Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka psychoanalityczna.
 • Specjalizuję się w pomocy osobom doświadczającym strat, depresji, nerwicy jak i osobom z zaburzeniami osobowości oraz problemami natury lękowej.
 • Prowadzę psychoterapię indywidualną dla dorosłych i młodzieży 
 • W pracy terapeutycznej opieram się na podejściu psychodynamicznym i analitycznym.
 • Certyfikat psychoterapeuty uzyskałam w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej.
 • Jestem absolwentką studiów psychologicznych ze specjalizacją psychologii klinicznej i osobowości.
 • Od 2000r. pracuję jako psycholog i psychoterapeuta werbalny jak i ruchowy prowadząc terapię indywidualną i grupową.
 • Mam za sobą liczne staże i szkolenia m in. 4-letnie szkolenia w psychoterapii analitycznej w Studium Psychoterapii Analitycznej oraz w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów" w Warszawie, szkolenie w Instytucie DMT, 2 lata szkolenia w konwencji Gestalt.
 •  Pracowałam w Oddziale Leczenia Zaburzeń Afektywnych II Kliniki Psychiatrycznej AM w Warszawie, w Oddziale Psychiatrycznym I Kliniki Psychiatrycznej AM oraz w Samodzielnej Pracowni Farmakoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, a także w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie.
 • Jestem współzałożcielem, współtwórcą programu szkoleniowego i wykładowcą w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem (2004-2013).
 • Obecnie prowadzę praktykę kliniczną w Ośrodku GabineTY, pracując pod stałą superwizją u licencjonowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

Skontaktuj się ze mną

Jestem członkiem następujących organizacji: