dr Marek Gajowy

Tel: +48 502 319 661
E-mail: mgajowy@gabine-ty.pl
Psychoterapia w języku polskim, angielskim i francuskim.

 

[unex_ce_button id="content_9qq89y9xf,column_content_87xx2jrzq" button_text_color="#000000" button_font="bold" button_font_size="15px" button_width="full_width" button_alignment="left" button_text_spacing="0px" button_bg_color="#c5ab78" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="0px" button_border_color="#000000" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="0px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="mgajowy@gabine-ty.pl" button_link_type="email" button_link_target="_blank" has_container="" in_column="1"]Skontaktuj się[/ce_button]

Psychoterapeuta

 • Doktor nauk medycznych
 • Psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor.
 • Prowadzę psychoterapię indywidualną dla młodzieży i dorosłych oraz terapię małżeńską / par.
 • Specjalizuję się w pomocy osobom w kryzysie, doświadczającym trudności w relacjach, po doświadczeniu traumy i strat okołoporodowych, w leczeniu nerwicy natręctw oraz stresu pourazowego.
 • W pracy terapeutycznej stosuję zasady psychoterapii psychoanalitycznej - jestm kandydatem Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.
 • Uzyskałem certyfikaty psychoterapeutyczne m.in. w:: Polskim Towarzystwie Psychologicznym, Europejskim Stowarzyszeniu Psychoterapii oraz Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczo - Behawioralnej, NEST - New Experience for Survivors of Trauma.
 • Uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych badając zjawisko przerywania psychoterapii grupowej.
 • Przez wiele lat pracowałem w Komisjach Etycznych, m.in. Polskiej Federacji Psychoterapii.
 • Począwszy od 1992r. odbywałem szkolenia psychoterapeutyczne i staże w Polsce i za granicą (m.in. w Kanadzie, Anglii, Francji, Włoszech) w dziedzinie terapii Gestalt, psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej oraz DMT - psychoterapii tańcem i ruchem, a obecnie w psychoanalizie.
 • Na przestrzeni ponad 20 lat zdobyłem doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej zarówno w praktyce prywatnej jak i w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
 • Prowadziłem zajęcia akademickie na Akademii Medycznej oraz w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie.
 • Jestem współzałożcielem, współtwórcą programu szkoleniowego i nauczycielem w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem.
 • Obecnie prowadzę praktykę kliniczną w Ośrodku GabineTY, pracując pod stałą superwizją.
 • Superwizję prowadzę od 2008r.
 • Pracuję w podejściu analitycznym - identyfikuję się z myśleniem psychoanalitycznym, wokół niego integruję poznane metody oraz interwencje na miarę potrzeb superwizanta. Wcześniej szkoliłem się w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej, Gestalt, psychoterapii tańcem i ruchem, a obecnie psychoanalizy.
 • Mam certyfikat superwizora w Polskim Towarzystwie Psychologicznym - wystawiam odpowiednie rekomendacje i zaświadczenia o udziale w superwizji.
 • Jestem superwizorem w ramach metody NEST (Nowe doświadczenie dla osób dotkniętych traumą).
 • Superwizuję psychoterapię z osobami dorosłymi, zarówno indywidualną, grupową jak i terapię par.
 • Pracuję z superwizantami indywidualnie.
 • Prowadzę regularną, comiesięczną grupę superwizyjną dla 3-5 osób.
 • Superwizuję zespoły psychoterapeutyczne w miejscu ich pracy.
 • Od 2014 regularnie uczestniczę w superwizji koleżeńskiej w gronie psychoterapeutów i superwizorów pracujących w odmiennych stylach.
 • Jestem współzałożycielem i współtwórcą czteroletniego programu szkoleniowego w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem.
 • - Artykuł "Przedwczesne przerywanie psychoterapii grupowej - sugestie jego ograniczania" w polskim kwartalniku Psychoterapia -> Przeczytaj streszczenie
 • - Artykuł "Post-abortion Survivor Syndrom : Signs and Symptoms" w amerykańskim kwartalniku Journal of prenatal and perinatal psychology and health  -> Przeczytaj streszczenie
 • - Artykuł "The outcome of inpatient psychotherapy and the duration of previous psychotherapy treatment" w międzynarodowym piśmie naukowym  -> Przeczytaj streszczenie
 • - Artykuł "Terapia grupowa dla osób doświadczających następstw przemocy, zaniedbania i strat ciąży" w polskim kwartalniku Psychiatria polska   -> Przeczytaj streszczenie

Jestem członkiem i certyfikowany przez następujące organizacje: