Maria Pacuła

Tel: +48 607 880 185
E-mail: mpacula@onet.pl

 

 

[unex_ce_button id="content_9qq89y9xf,column_content_87xx2jrzq" button_text_color="#000000" button_font="bold" button_font_size="15px" button_width="full_width" button_alignment="left" button_text_spacing="0px" button_bg_color="#c5ab78" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="0px" button_border_color="#000000" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="0px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="mpacula@gabine-ty.pl" button_link_type="email" button_link_target="_blank" has_container="" in_column="1"]Skontaktuj się[/ce_button]
  • Lekarz, specjalista psychiatra.
  • Specjalizuję się w leczeniu zaburzeń lękowych i depresji.
  • Mam również wieloletnie doświadczenie w pracy na oddziałach psychiatrycznych z pacjentami zaburzonymi psychotycznie, jak również z pacjentami z tzw.podwójną diagnozą (osoby, u których problemy psychiczne współistnieją z nadużywaniem lub uzależnieniem od substancji psychoaktywnych). 
  • Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
  • Od 2003 do 2012 r. pracowałam w Ośrodku Leczenia Nerwic w Komorowie.
  • Obecnie pracuję na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie pełniąc funkcję zastępcy ordynatora.
  • Mam za sobą liczne staże i szkolenia m.in. staże kliniczne w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz szkolenie w zakresie Terapii Krótkoterminowej prowadzone przez Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie.

Jestem członkiem organizacji: